wz

Sledování brejlovců: nápověda

Výpis záznamů

Chci se podívat, jaký jel kdy brejlovec. Jak na to?

Standardně (není-li zvolen měsíc), je nastaveno zobrazování záznamů z dneška a pěti předcházejících dní. Chcete-li nahlédnout do archivu, vyberte kliknutím na odpovídající políčko nahoře měsíc, který chcete zobrazit.

To, jaký jel brejlovec, zjistíte snadno. Najděte buňku, která je průsečíkem Vámi požadovaného datumu (řádek) a vlaku (sloupec). Pokud je vyplněná, zjistíte číslo brejlovce přímo z ní. Pokud není, tak se budete muset spokojit s údajem ze dne předcházejícího. To ale musíte hledat v předcházejícím turnusovém dni. Např. Chci zjistit dnešního brejlovce na vlaku R 655 (2. TD), ale není vyplněn, tak se podívám do včerejšího 1. TD. Údaje většinou souhlasí, ale občas dochází mezi TD (ale i v průběhu TD) k výměně stroje.

V buňce se může objevit i více čísel brejlovců, popřípadě doplněných značkami vl, a pk. Význam těchto značek viz bod Vysvětlení značek.

Přidání nového záznamu

Viděl jsem brejlovce na nějakém výkonu TS 771 a chci ho zapsat do tabulky.

Stačí najít požadované datum (je-li informace starší než 5 dní, vyberte měsíc kliknutím na políčko nahoře) a najít buňku, která je průsečíkem řádku datumu a sloupce pozorovaného vlaku. Kliknutím na buňku se otevře okno s formulářem, jehož vyplnění je popsáno v bodě Vyplnění formuláře.

Editace záznamu

Napsal jsem do formuláře špatného brejlovce a nebo úplnou hovadinu.

Postup je úplně stejný jako při vkládání nového záznamu. Kliknu na záznam (buňku), který chci opravit, a otevře se okno s formulářem, jehož vyplnění je popsáno v bodě Vyplnění formuláře.

Vyplnění formuláře

Otevřelo se mi okno s formulářem. Jak ho vyplnit?

Je to naprosto jednoduché. Formulář vám nejrpve sdělí, jaký záznam přidáváte nebo měníte. Je zde zobrazeno datum a vlak, popřípadě již uložený brejlovec, pokud záznam editujete.

Do vstupního pole napíšete číslo brejlovce, ovšem ve zkráceném tvaru - tedy "pomeranč" 754.050 bude zapsán jako 4.050, 750.346 jako 0.346 apod.

Jelo-li na výkonu více brejlovců (přípřež, postrk), bude zápis vypadat takto: přípřež př + vlaková vl + postrk pk. Pro lepší pochopení příklad: V čele vlaku jeli dva brejlovci, 754.050 vpředu (= přípřež), za ním 750.285 (= vlaková) a na konci jako postrk 750.162, zápis tedy bude vypadat následovně - 4.050 př + 0.285 vl + 0.162 pk.

Po vyplnění pole stačí stisknout tlačítko Uložit do databáze a počkat si na potvrzující zprávu, po jejímž odklepnutí se formulářové okno zavře a zároveň se obnoví hlavní okno s tabulkou.

Užitečné funkce tabulky

Chci zapsat brejlovce, ovšem si nepamatuji přesně číslo vlaku.

Pro zjištění čísla vlaku není potřeba hledat v jízdním řádu, pomůže Vám přímo tabulka. Po najetí kurzorem myši na záhlaví sloupce vlaku se objeví bublinová nápověda s výchozí a koncovou stanicí vlaku a jejich časovými polohami. Protože se zajímáme pouze o brejlovce, je místo Prahy jako výchozí/koncová stanice brána stanice Hradec Králové hlavní nádraží, a to s příslušnou časovou polohou.

Vysvětlení značek

V tabulce se u záznamů objevují značky vl, a pk. Co znamenají?

Pokud jede na vlaku více lokomotiv (maximálně 2 vpředu a 2 vzadu), označujeme je pojmy vlaková, přípřežní a postrk. Pokud jsou dvě lokomotivy v čele, tak ta úplně vpředu se nazývá přípřežní (je připřažena na vlak) a ta druhá je vlaková (je spojena přímo s vlakem). Pokud jsou na vlak připřaženy nějaké lokomotivy zezadu, nazýváme je postrkové.